नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
पुस ८, २०८० प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ को अनुसूची १ र २ हेरफेर सम्बन्धमा ।
मंसिर २९, २०८० करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन), २०८०
साउन १८, २०८० करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८०
साउन ४, २०८० कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी(तेश्रो संशोधन)कार्यविधी २०८०
जेठ १८, २०८० करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०
फागुन ३, २०७९ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९
असोज १२, २०७९ स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७९
असोज १२, २०७९ मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (सञ्‍चालन) कार्यविधि, २०७८
भदौ २१, २०७९ करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
असार २९, २०७९ कर्मचारी आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन, पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०७८
जेठ १३, २०७९ प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७८
फागुन १३, २०७८ कर्मचारी आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८