नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
पुस २९, २०७८ लुम्बिनी प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८
कात्तिक २८, २०७८ मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८
कात्तिक २५, २०७८ प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७८
चैत १२, २०७७ प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विनियमावली, २०७७
असार २०, २०७७ संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
असार २०, २०७७ कोरोना भाईरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) निर्देशिका, २०७६