नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत २८, २०८० सेवा समुह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय तोक्ने सम्बन्धी सूचना ।
चैत २८, २०८० मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०
चैत २८, २०८० मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०
चैत २८, २०८० मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०
पुस ८, २०८० प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ को अनुसूची १ र २ हेरफेर सम्बन्धमा ।
मंसिर २९, २०८० करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन), २०८०
साउन १८, २०८० करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८०
साउन ४, २०८० कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी(तेश्रो संशोधन)कार्यविधी २०८०
जेठ १८, २०८० करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०
फागुन ३, २०७९ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९
असोज १२, २०७९ स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७९
असोज १२, २०७९ मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (सञ्‍चालन) कार्यविधि, २०७८