नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
भदौ २१, २०७९ करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
असार २९, २०७९ कर्मचारी आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन, पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०७८
जेठ १३, २०७९ प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७८
फागुन १३, २०७८ कर्मचारी आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८
माघ १९, २०७८ नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८
पुस २९, २०७८ लुम्बिनी प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८
कात्तिक २८, २०७८ मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८
कात्तिक २५, २०७८ प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७८
चैत १२, २०७७ प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विनियमावली, २०७७
असार २०, २०७७ संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
असार २०, २०७७ कोरोना भाईरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) निर्देशिका, २०७६