नेपालको संविधानको धारा १६८ (1) बमोजिम मिति २०७८/01/१९ मा गठन भई मिति २०७८/०१/२१ मा पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् र कार्यविभाजन
क्र.स. नाम, थर पदनाम  कार्यविभाजन सम्पर्क नम्बर
मोबाईल नम्बर कार्यालय निवास
माननीय मुख्यमन्त्री          
1 श्री शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय 9851113222 071-550612 071-542382
माननीय मन्त्रीज्यूहरु          
2 श्री बैजनाथ चौधरी (थारु) मन्त्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 9857080000 071-544660 071-527088
3 श्री हरी प्रसाद रिजाल मन्त्री ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय 9851142904    
4 श्री चेत नारायण आचार्य मन्त्री आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 9857028236 071-550623  
5 श्री भोज प्रसाद श्रेष्ठ मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्‍ख्या मन्त्रालय 9857032870    
6 श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय मन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय 9857022598    
7 श्री विजय बहादुर यादव मन्त्री भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय 9851148122    
8 श्री धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तव मन्त्री शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय 9857050052 071-540241 071-522874
9 श्री कल्पना पाण्डेय मन्त्री उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 9866881352