मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,लुम्बिनी प्रदेश 

मुकाम: बुटवल, नेपाल


फोनः ‌+९७७-०७१-५५०६१०

ईमेल : info.ocmcm@lumbini.gov.np

           infocmofficep5@gmail.com

           kapra.cmofficep5@gmail.com (कर्मचारी प्रशासन शाखा)

           law.ocmcm@lumbini.gov.np (कानून महाशाखा)


फेसबुक पेज facebook.com/ocmcmlumbini

ट्विटर:            twitter.com/ocmcmlumbini@ocmcmlumbini

LinkedIn :   linkedin.com/ocmcmlumbini

Instagram : instagram.com/ocmcmlumbini/