बोलपत्र आह्वान
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असोज ४, २०७९ ईलेक्ट्रोनिक्स इक्‍वीपमेन्टहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना
भदौ १७, २०७९ ईलेक्ट्रोनिक्स इक्‍वीपमेन्टहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
माघ १७, २०७८ सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना
जेठ १९, २०७८ ईलेक्ट्रिकल इक्मुप्मेन्टहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
बैशाख ३, २०७८ सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना
पुस २१, २०७७ शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७७/०९/२१
कात्तिक १६, २०७७ प्रस्तुत विषयमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको DPR को लागि प्राप्त आशयपत्रको संक्षिप्त सूचीको नतिजा !!
कात्तिक १६, २०७७ लुम्बनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माण सम्बन्धमा वातावरणीय प्राभाव मूल्याङ्कन (EIA) को लागि आशयपत्र (EOI) सम्बन्धी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सूचना !!
कात्तिक १६, २०७७ लुम्बनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माण सम्बन्धमा वातावरणीय प्राभाव मूल्याङ्कन (EIA) को लागि आशयपत्र (EOI)
कात्तिक १६, २०७७ प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, बुटवलको सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना !!!
असार २०, २०७७ गाडी खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान