डा. दिपक काफ्ले

                                                                                     (वि.सं. २०७९ भदौ देखि २०७९ चैत्र सम्म)

श्री डिल्ली राम शर्मा 
(वि.सं. ..... देखि  ..... सम्म)श्री भरतमणि सुवेदी
(वि.सं. २०७७ माघदेखि २०७८ भाद्रसम्म) 

तोयनारायण ज्ञवाली
(वि.सं. २०७६/०५/०९ देखि २०७७/०८/२२ सम्म)


डा. तीर्थराज ढकाल
(वि.सं. २०७५।०४।०२   देखि  २०७६।०५।०८ सम्म)