सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
कात्तिक १५, २०७७ पत्रचार सम्बन्धि सूचना ।
कात्तिक १५, २०७७ परिपत्र स्थानीय तह सबै ।
कात्तिक १५, २०७७ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, कार्यक्रम सहजकर्ता पदको योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
कात्तिक १५, २०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको कार्यक्रम सहजकर्ताको (दाङ जिल्लाको) अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना
कात्तिक १५, २०७७ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयकाे सूचना
कात्तिक १५, २०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको कार्यक्रम सहजकर्ताको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !!
कात्तिक १५, २०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको दाङ जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ताको उम्मेदवारको छाेटाे सूचिमा परिवर्तन भएकाे सूचना
कात्तिक १५, २०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको कार्यक्रम सहजकर्ताको छोटो सूचि (Short List) प्रकाशन भएको सूचना !!!
कात्तिक १५, २०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !!!
कात्तिक १५, २०७७ २०७६/७७ को सम्पत्ती विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना !!!
कात्तिक १५, २०७७ आ.ब.२०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना ।
कात्तिक १५, २०७७ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा (सबै मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५)