सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
साउन १७, २०७८ सूचीदर्ता गराउने सम्बनधी सूचना
साउन ३, २०७८ कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा।
असार ११, २०७८ सवारी साधन खरिदको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
असार ६, २०७८ दरभाउ पत्र स्वीकृत गरिएको जानकारी
चैत ९, २०७७ समायोजन संशोधनको सहमति सम्बन्धी सूचना
चैत १, २०७७ सबै स्थानिय तहहरुलाई रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउने सम्बन्धी परिपत्र
माघ १६, २०७७ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मुकामःबुटवलको सेवा करारमा पदपूर्तिको सूचना
माघ ५, २०७७ नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सूचना
कात्तिक १५, २०७७ पत्रचार सम्बन्धि सूचना ।
कात्तिक १५, २०७७ परिपत्र स्थानीय तह सबै ।
कात्तिक १५, २०७७ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, कार्यक्रम सहजकर्ता पदको योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
कात्तिक १५, २०७७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको कार्यक्रम सहजकर्ताको (दाङ जिल्लाको) अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना