सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
बैशाख ११, २०७९ हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्‍चालन सम्बन्धी सूचना
चैत ११, २०७८ वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा सबै निकाय
चैत ११, २०७८ वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
चैत ११, २०७८ वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
चैत ९, २०७८ परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी सूचना
फागुन १५, २०७८ वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
फागुन १२, २०७८ पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
फागुन १०, २०७८ बैदेशिक अध्ययन-छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने-Australia Awards Scholarships
फागुन १०, २०७८ बैदेशिक अध्ययन-छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने-Agricultural Productivity
फागुन १, २०७८ उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
माघ २९, २०७८ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) अन्तर्गत प्रदेश सरकारका लागि कानून अधिकृत (स्वयंसेवक) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
माघ २४, २०७८ दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको जानकारी सम्बन्धमा