सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असोज १८, २०७८ O and M को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
असोज १८, २०७८ खरिद सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा
असोज ६, २०७८ कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
भदौ ३०, २०७८ JDS 2022 छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना
भदौ २६, २०७८ कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
भदौ १८, २०७८ निजामती सेवा दिवस सम्बन्धि
भदौ १८, २०७८ प्रदेश पदकका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना
साउन २७, २०७८ कर्मचारी तथा सरोकारवालाको लागि सूचना
साउन १७, २०७८ सूचीदर्ता गराउने सम्बनधी सूचना
साउन ३, २०७८ कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा।
असार ११, २०७८ सवारी साधन खरिदको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
असार ६, २०७८ दरभाउ पत्र स्वीकृत गरिएको जानकारी