सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
फागुन ९, २०८० बिशेष अनुदानतर्फका आयोजना प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
फागुन ६, २०८० वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।
फागुन २, २०८० रोष्टरमा सूचीकृत हुने सम्बन्धमा ।
फागुन १, २०८० कार्यालयमा सुचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।
फागुन १, २०८० सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा ।
माघ १६, २०८० राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना !!
माघ १५, २०८० मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !
मंसिर १७, २०८० शिखर सम्मेलनको प्रतिक चिन्ह (Logo) निर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।
असोज २५, २०८० बैदेशिक अध्ययन (JDS २०२४) मा मनोनयम सम्बन्धमा
भदौ ५, २०८० स्टेशनरी तथा कार्यालय मसलन्द खरिद सम्बन्धी e-bidding सहित शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान
असार १२, २०८० निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
चैत १४, २०७९ दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।