माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा दिनु भएको निर्देशन