मुख्यमन्त्री

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम माननीय जोख बहादुर महरा
टेलिफोन नम्बर ९८५११०९८९०