कम्प्यूटर अपरेटर

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम बिरेन्द्र घर्ति
टेलिफोन नम्बर 9864720574
ईमेल birendra.gharti@nepal.gov.np