सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असार २०, २०७९ ११०औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
पुस १८, २०७८ १०० औं सचिव बैठका निर्णयहरु
मंसिर १६, २०७८ ९७औं सचिव बैठका निर्णयहरु
कात्तिक ११, २०७८ ९५औं सचिव बैठका निर्णयहरु
कात्तिक ११, २०७८ ९३औं सचिव बैठका निर्णयहरु
भदौ १५, २०७८ ९२औं सचिव बैठका निर्णयहरु
भदौ ८, २०७८ ९१ औं सचिव बैठकका निर्णयहरु
चैत ९, २०७७ ८७ औ सचिव बैठकका निर्णयहरु
फागुन ९, २०७७ ८६ औ सचिव बैठकका निर्णयहरु
माघ ११, २०७७ सचिव बैठक नं. ८५ मिति २०७७/१०/०७
माघ ११, २०७७ सचिव बैठक नं. ८४ मिति २०७७/०९/१४
माघ ११, २०७७ सचिव बैठक नं. ८३ मिति २०७७/०९/०१