सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
मंसिर ११, २०७७ सचिव बैठक नं. ८० मिति २०७७/०८/०७
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ७८ मिति २०७७/०६/०१
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ७४ मिति २०७७/०५/०५
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ६२ मिति २०७६/१२/१६
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ६१ मिति २०७६/१२/०२
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ५८ मिति २०७६/११/०१
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ५७ मिति २०७६/१०/१५
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ५६ मिति २०७६/१०/०३
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ५१ मिति २०७६/०७/१५
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ५० मिति २०७६/०७/०८ ( भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव श्री बैकुण्ठ अधिकारीज्यूको बिदाईसम्बन्धी विशेष बैठक)
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ४९ मिति २०७६/०७/०३
कात्तिक १६, २०७७ सचिव बैठक नं. ४८ मिति २०७६/०६/१५