मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असोज ४, २०७९ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय १०७९।०५।२६
असोज ४, २०७९ मन्त्रिपरिषद् बैठको निर्णय २०७९।०५।१६
भदौ २१, २०७९ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०७९।०५।०६
भदौ २१, २०७९ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय २०७९।०४।३१
साउन २५, २०७९ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७९।०४।१६
साउन २५, २०७९ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७९।०४।०६
साउन ९, २०७९ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७९।०३।३१
साउन ९, २०७९ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७९।०३।१८
असार २३, २०७९ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७९।०३।१३
असार १९, २०७९ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७९।०३।०१
असार १५, २०७९ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७९।०२।२४
बैशाख २५, २०७९ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७९।०१।१४