मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
बैशाख २५, २०७९ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७९।०१।१४
बैशाख १२, २०७९ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७८।१२।२५
बैशाख ५, २०७९ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७८।१२।२१
चैत १७, २०७८ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७८।१२।११
चैत ६, २०७८ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७८।११।१५
चैत ६, २०७८ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७८।११।१०
फागुन ८, २०७८ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७८।१०।२४
माघ ४, २०७८ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७८।०९।२५
माघ ४, २०७८ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७८।०९।०७
पुस १३, २०७८ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७८।०८।१६
मंसिर १३, २०७८ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७८।०८।०१
कात्तिक २५, २०७८ मन्त्रिपरिषद् निर्णय २०७८।०७।१२