प्रदेश समन्वय परिषद्
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
माघ १९, २०७७ प्रदेश समन्वय परिषद्को चौथो बैठक(२०७७/१०/१८)का निर्णयहरु
कात्तिक १६, २०७७ प्रदेश परिषद्को तेस्रो बैठक (२०७६.६.६) का निर्णयहरु
कात्तिक १६, २०७७ प्रदेश परिषद्को दोस्रो बैठक (२०७६_१_३०) का निर्णयहरु
कात्तिक १६, २०७७ प्रदेश समन्वय परिषद्को प्रथम बैठकका प्रतिवद्धताहरु
कात्तिक १६, २०७७ प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
कात्तिक १६, २०७७ प्रथम बैठकका छलफल तथा निर्णय