माननीय मुख्यमन्त्री

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम डिल्ली बहादुर चौधरी