शाखा अधिकृत

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम टेकराज भट्टराई
जन्म मिति चैत ५, २०२९
सम्पर्क ठेगाना तानसेन नगरपालिका-१४, पाल्पा
टेलिफोन नम्बर 9847028007
ईमेल tekrajbhattarai1@gmail.com
स्थाई ठेगाना तानसेन नगरपालिका-१४, पाल्पा