प्रदेश सचिव परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम नेत्र प्रसाद सुवेदी
टेलिफोन नम्बर ९८४१४२८८३६
इ-मेल netra.prayas@gmail.com

शैक्षिक योग्यता : जनप्रशासनमा एमफिल, २०७५, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (स्वर्णपदक सहित)
रुचि र दक्षताको क्षेत्र : तथ्याङ्क विश्लेषण, स्थानीय आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, उत्पादकत्व र
व्यापार, विपद व्यवस्थापन, शासकीय सुधार र संघीयता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ।