सचिव परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी
सम्पर्क ठेगाना शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा
इ-मेल npsduwadee@gmail.com